Afsprakenagenda Afsprakenagenda AFSPRAKEN AGENDA

Bijlage algemene voorwaarden: verwerking persoonsgegevens

Onderwerp

Het gebruik van Afsprakenagenda valt steeds onder een account. Elke account heeft één of meerdere beheerders.

Een beheerder bepaalt zelf, aan de hand van instellingen, of, en hoe lang, er persoonsgegevens van derden verwerkt worden in een account. In dat geval onstaat een verwerkersovereenkomst.

Binnen deze verwerkersovereenkomst is de beheerder van een account verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonsgegevens.

Afsprakenagenda (een merk van Stanfield Ducan comm.v.), gevestigd te Lindestraat 57, 3512 Stevoort, België, met ondernemingsnummer 0822008880 is in dat geval verwerker van deze persoonsgegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerking

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in functie van een verwerkersovereenkomst en de geldende wetgeving en niet voor andere doeleinden.

De verwerker volgt redelijkerwijs algemeen aanvaarde beveiligingsnormen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige toegang.

De verwerker kan andere (sub-)verwerkers aanstellen die in functie van een verwerkersovereenkomst persoonsgegevens verwerken. Deze (sub-)verwerkers worden opgelijst in het privacybeleid.

Bijstand

De verwerker verleent de verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk bijstand bij het vervullen van diens functie als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens die onder een verwerkersovereenkomst vallen.

De mogelijke kosten die voortvloeien uit deze bijstand worden volledig gedragen door de verwerkingsverantwoordelijke.

Stopzetting

Na stopzetting van een account worden persoonsgegevens nog maximaal 6 maanden bewaard om afsluitende handelingen door de verwerkingsverantwoordelijke mogelijk te maken.

Backups, die persoonsgegevens kunnen bevatten, worden maximaal 1 jaar na datum bewaard.