Afsprakenagenda AFSPRAKEN AGENDA

Verwerking persoonsgegevens (bijlage bij Algemene voorwaarden)

Algemene bepalingen

Elke gebruiker die toegang heeft tot een account op www.afsprakenagenda.be is een ​verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer deze account gebruikt wordt om persoonsgegevens te verwerken.

Afsprakenagenda.be/Stanfield Ducan comm.v., gevestigd te Lindestraat 57, 3512 Stevoort, België, met ondernemingsnummer 0822008880 is verwerker van deze persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke.

De duur van deze opdracht loopt zolang de verantwoordelijke gebruik maakt van de diensten die de verwerker aanbiedt. Na beëindiging van deze samenwerking worden de persoonsgegevens standaard nog maximaal 1 jaar bewaard om mogelijke afsluitende handelingen door de verantwoordelijke mogelijk te maken. Backups worden nog maximaal 1 jaar na deze datum bewaard.

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de doeleinden van de diensten van de verwerker waarvan de verantwoordelijke gebruik maakt in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Communicatie van de verantwoordelijke met de verwerker verloopt via de contactinformatie aangeboden op www.afsprakenagenda.be. De verantwoordelijke levert via de instellingen van een account of via contact met de verwerker zijn/haar contactgegevens aan.

Deze bepaling kan, als onderdeel van de geldende Algemene Voorwaarden, aangepast worden door de verwerker. Bij significante wijzigingen wordt de verantwoordelijke hiervan op de hoogte gebracht.

Rechten en plichten van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welke termijn via de instellingen in een account.

De verantwoordelijke kan op elk moment vragen om gegevens aan te passen of te verwijderen, waarbij de verwerker binnen een periode van 48 uur na ontvangst van de vraag deze richtlijnen uitvoert.

Rechten en plichten van de verwerker

Wanneer een datalek vastgesteld wordt door de verwerker, wordt de verantwoordelijke daar binnen de 48 uur over verwittigd.

Technische en organisatorische maatregelen

De verwerker volgt redelijkerwijs algemeen aanvaarde beveiligingsnormen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang.

De verantwoordelijke kan bij de verwerker opvragen hoe persoonsgegevens op dat moment verwerkt worden aan de hand van een door de verantwoordelijke aangeleverd voorbeeld. De verwerker zal hier binnen 48 uur op antwoorden.

Andere partijen

De subverwerkers die de verwerker gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens worden opgelijst in de verklaring voor eindgebruikers.