Afsprakenagenda AFSPRAKEN AGENDA

Privacybeleid

Deze rubriek beschrijft de gedragslijn van Afsprakenagenda.be wanneer zij persoonsgegevens verwerkt. Zij past deze handelwijze zowel toe op geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerkingen.

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Afsprakenagenda.be is een product van Stanfield Ducan comm.v. dat vertegenwoordigd wordt door haar zaakvoerder(s). De zetel van Stanfield Ducan comm.v. bevindt zich in de Lindestraat 57, 3512 Stevoort.

Afsprakenagenda.be maakt gebruik van cookies met een laag risico voor de betrokken netgebruiker waarvoor volgens de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 (WEC) geen toestemming van de netgebruiker vereist is. Cookies van Google Analytics en Zendesk Chat werden zo ingesteld dat ze geen persoonlijke gegevens verzamelen of hiervoor expliciet uw toestemming vragen. Meer informatie over cookies vindt u hieronder.

Persoonsgegevens die de gebruiker mededeelt bij de aangifte van een gegevensverwerking, een klacht of vragen om informatie of advies, verwerkt Stanfield Ducan comm.v. slechts om aan de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen en om de opdrachten te vervullen die haar werden toevertrouwd door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001.

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de verzoeken behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten Stanfield Ducan comm.v. wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

Als de gebruiker bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, dan kan het gebeuren dat Stanfield Ducan comm.v. het verzoek niet kan afhandelen.

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een brief met een kopie van zijn identiteitskaart naar het hogervermelde adres, of stuurt een e-mail naar: info@afsprakenagenda.be.

Gebruik van cookies

Zoals vereist door artikel 129, 1┬░ van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil de Privacycommissie de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer , zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

Links naar andere sites

Deze website bevat links naar andere sites. Stanfield Ducan comm.v. kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.