Afsprakenagenda Afsprakenagenda AFSPRAKEN AGENDA

Privacybeleid

Doel van deze tekst

Met deze tekst willen we:

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze website?

Stanfield Ducan comm.v. is de beheerder van Afsprakenagenda.be. En daarnaast ook de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door Afsprakenagenda.be verwerkt worden in functie van het opzetten en beheren van een account met één of meer online agenda's.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker. In onze functie als verwerkingsverantwoordelijke mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken die we niet nodig hebben om Afsprakenagenda.be te laten functioneren; moet de informatie die we verwerken steeds voor zeer specifiek afgelijnd doeleinde gebruikt worden; mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren en moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken. Dit document beschrijft deze processen.

Voor de persoonsgegevens die door de gebruiker van een account verwerkt worden is Stanfield Ducan comm.v. een verwerker. De verwerkingsverantwoordelijke is hier de gebruiker van een account. Lees hier meer over onze functie in deze context.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de Afsprakenagenda.be gebruikers overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen om de werking van Afsprakenagenda.be te garanderen en u hierover te informeren.

In onderstaande tabel vind je informatie over de persoonsgegevens die we verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren)

Doel Persoons-gegevens Bewaar-termijn Hoe komen we in het bezit van deze gegevens? Categorie ontvangers
Toegang tot account, communicatie naam, e-mailadres, useragent tot 1 jaar na stopzetting Aanmaak van een account, toevoeging van een extra gebruiker Afsprakenagenda.be, hosting, backup, communicatie
Werking webserver IP-adres 1 jaar Bezoek website Afsprakenagenda.be, hosting, backup

Met wie delen we deze informatie?

Voor het functioneren van Afsprakenagenda.be kunnen jouw persoonsgegevens ook bewaard worden door deze onderaannemers:

Deze bedrijven vallen onder dezelfde (Europese) wetgeving en/of hebben een specifiek DPA in hun contract (data protection addendum).

Ons cookiebeleid

Afsprakenagenda.be maakt gebruik van cookies. Dit doen we om twee redenen:

De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn third party cookies. Dit wil zeggen dat de informatie die ze verzamelen terechtkomt op servers van derden. Deze worden zo ingesteld dat ze geen persoonsgegevens (geen IP-adres) verwerken.

Jouw rechten?

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Hiervoor stuur je een brief per post of per mail, met een kopie van je identiteitskaart naar ons.

Je brief verstuur je naar: Stanfield Ducan comm.v., Lindestraat 57, 3512 Stevoort, België

Je e-mail verstuur je naar: info@afsprakenagenda.be.

Meer informatie over jouw rechten vind je op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.