Afsprakenagenda AFSPRAKEN AGENDA

Algemene voorwaarden

Algemeen

Afsprakenagenda.be streeft ernaar om een zo duidelijk en transparant mogelijke dienst te bieden aan haar gebruikers. Deze taak wordt steeds met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd.

Gebruik

Bij vragen over het gebruik van Afsprakenagenda.be, raden we u aan een e-mail te sturen naar info@afsprakenagenda.be.

We hebben geen verantwoordelijkheid over foutief gebruik van de site of software of enige foutieve informatie die door u aan uw klanten verstrekt wordt.

Het gebruik van Afsprakenagenda.be is niet toegestaan voor zaken die in strijd zijn met de wet en regelgeving en/of zaken die met het oog op redelijkheid of zedelijkheid als ongepast kunnen worden beschouwd. Het gebruik kan in dit geval zonder voorafgaande verwittiging beƫindigd worden.

Gegevensverwerking

Zie ook: Privacybeleid

We gebruiken de gegevens die u aanlevert enkel voor de strikte werking van onze diensten. De gegevens worden met de nodige voorzorgen enkel aan derden bezorgd wanneer dat in functie van deze werking is. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Voor onze opdracht als verwerker van persoonsgegevens, zie bijlage: verwerking persoonsgegevens.

Beveiliging

We volgen algemeen aanvaarde standaarden om onze systemen en uw gegevens te beschermen. Geen enkel overdracht van gegevens over het internet of elektronische opslag is volledig veilig. We dragen geen verantwoordelijkheid in geval van misbruik, hacking en andere onwettige activiteiten van derden.

Nadat u een account aanmaakt, worden uw instellingen en afspraken op onze servers bijgehouden en zijn deze voor u toegankelijk. Uw klanten kunnen enkel vrije periodes en hun eigen afspraken bekijken.

In het geval u ons contacteert met vragen over het systeem staat u automatisch toe dat we uw account bekijken om mogelijke problemen op te lossen.

Betaling

Betaling gebeurt per overschrijving. De gegevens voor de overschrijving worden vermeld op de factuur.

Na de proefperiode van 14 dagen, worden agenda's verlengd voor een periode van een jaar. Elke periode wordt apart gefactureerd. Betalingen dienen ons te bereiken voor de aanvang van elke periode. Bij laattijdige betalingen worden agenda's automatisch uitgeschakeld.

Bij vroegtijdige stopzetting worden lopende periodes niet terugbetaald.

Overige

Deze Algemene Voorwaarden kunnen aangepast worden. Bij significante wijzigingen wordt u als gebruiker van Afsprakenagenda.be op de hoogte gebracht.

Bij geschillen zijn, tenzij anders overeengekomen, enkel de rechtbanken van Hasselt, Belgiƫ bevoegd.

Laatst bijgewerkt: 16 januari 2019